Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
 1. Úvod
 2. Dotace
Dotační program Nová Zelená úsporám

V České republice v současné době existují dva dotační programy, a to Nová Zelená úsporám

Nová Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí pro pořízení solárního systémufotovoltaiky při výstavbě, rekonstrukci rodinného domu. Žádost je možno podat před zahájením ale i po zahájení nebo dokonce po dokončení realizace.

Dotace vyřizujeme na klíč za Vás!


DOTACE – Nová Zelená Úsporám  C3.1 – C3.7

NA CO SE DOTACE VZTAHUJE?

Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).( Musí být zapsáno v katastru nemovitostí k trvalému bydlení )

O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu ( fyzické i právnické osoby ) požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami.

Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6)  s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

Pro rodinné domy památkově chráněné a nebo v památkově chráněném území nutno doložit souhlas památkářů

Při montáži na novostavbu (ještě neskolaudovaný objekt) nutno pro čerpání dotace doložit kolaudační rozhodnutí

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná

Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

 

C.3.1. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

PODMÍNKY NZÚ

Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy                         ≥   350 [kWh.m-2.rok-1]

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody                           50 [%]

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k celkové ploše apertury                                                         45 [l.m-2]

VÝŠE DOTACE: 30 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.2. SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘITÁPĚNÍ

Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy                       ≥   2200 [kWh.rok-1]

Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy                         ≥     280 [kWh.m-2.rok-1]

Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k celkové ploše apertury                                                            45 [l.m-2]

VÝŠE DOTACE: 50 000,- + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.3. PŘÍMÝ FV OHŘEV

PODMÍNKY NZÚ

 • pouze přímý ohřev, oddělený od distribuční soustavy
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • nejméně 50% současné spotřeby energie na ohřev vody musí být pokryto z FV
 • minimální objem zásobníku musí být 80 litrů na 1kWp instalovaného výkonu FV
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 35 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.4. FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ ENERGIE DO VODY

PODMÍNKY NZÚ

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální přípustný objem zásobníku vody je 120 litrů
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 55 000,– + 5 000 na odborný posudek

 

C.3.5. a C.3.6 FOTOVOLTAIKA S AKUMULACÍ DO BATERIÍ

PODMÍNKY NZÚ

C.3.5

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 1700kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 70 000,– + 5 000 na odborný posudek

C.3.6

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 3000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 100 000,– + 5 000 na odborný posudek

C.3.7

 • maximální FV výkon systému 10kWp
 • systém musí být propojen s distribuční soustavou
 • EURO účinnost použitého střídače musí být minimálně 94%
 • systém musí být vybaven technologií MPPT
 • minimální účinnost FV panelu je 15% pro polykrystal a monokrystal, 10% pro amorfní panely
 • systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • nejméně 70% z teoretického solárního zisku musí být spotřebováno v domě
 • systém musí dosáhnout alespoň 4000kWh / rok teoretického solárního zisku (výroby)
 • minimální kapacita akumulátoru 1,75kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro olověné akumulátory
 • minimální kapacita akumulátoru 1,25kWh na instalovaný 1kWp FV panelů pro Lithiové akumulátory
 • předložení obdobného posudku a projektové dokumentace

VÝŠE DOTACE: 150 000,– Kč

Pro výkony do 10kWp není nutná licence ERÚ!

Kontakt
Logo
FVEsystemy.cz
Libor Kos
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz